[giaban]380,000[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Tâm Lệ[/hangsx][tinhtrang]Hết hàng - Shop cập nhật giá sau[/tinhtrang] [mota]- Cua 5 Căn chính gốc
- Bao ăn từng con
- Dây nilong mỏng nhỏ
[/mota] [chitiet]Cua Cà Mau - chuẩn 5 Căn, bên em chỉ bán hàng 5 Căn, vùng cua ngon nhất Việt Nam, đảm bảo bao ăn cho khách, bao gạch đầy gai đối với cua gạch. 1 con đổi 1 con, khách ăn cua chỉ cần gửi hình cua lỗi, clip là bên em sẽ khắc phục đổi cua, bù thiệt hai cho khách. Uy tín đi kèm chất lượng để gây dựng niềm tin nơi khách hàng. Cua dây không trọng lượng, tối ưu lợi cho khách khi mua cua. Tuyệt đối không bao giờ trộn cua vùng khác nói cua 5 Căn. Cua thịt nhỏ size 4-5con/kg. Bao gồm cua đực và cua yếm vuông.

[/chitiet] [gioithieu] Cua Cà Mau chính gốc 5 Căn. Bao ăn.

[/gioithieu]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girl in a jacket Girl in a jacket